Skatlogu dizaina metu konkurss

Aicinām jaunos māksliniekus piedalīties skatlogu dizaina koncepciju izstrādē! Iesūti savu radošo vīziju Noble Wine skatlogiem un iegūsti iespēju izstrādāt dizainu, kas būs redzams vienā no skaistākajām un aizņemtākajām Rīgas apkaimēm – Klusajā centrā.

 

Noble Wine izsludina vīna veikala Elizabetes ielā 33 Rīgā skatlogu dizaina metu konkursu, aicinot māksliniekus iesniegt mākslas projektu idejas, kas varētu papildināt veikala noformējumu.

KONKURSA ORGANIZATORS

Noble Wine ir vieta, kur vīns pārvēršas stāstā. Mums ir svarīgi ne vien nodrošināt augstas kvalitātes vīnu piedāvājumu, bet arī veicināt vīna kultūras attīstību Latvijā, tādēļ pārstāvam mazas ģimenes vīna darītavas no Eiropas, kas orientējas uz ražotā vīna kvalitāti, nevis kvantitāti un ievēro sava reģiona vīna darīšanas tradīcijas. Pēc desmit gadus ilgas uzticības Vecajai pasaulei esam devuši iespēju arī Jaunās pasaules vīniem, kas nu jau papildinājuši mūsu kolekciju.

Noble Wine misija ir nodrošināt produktus un pakalpojumus, kas pārsniedz klientu cerības. Mēs vēlētos, lai cilvēku, kuri atklājuši cildeno vīnu pasaules maģiskumu, kļūtu arvien vairāk. Tāpēc izveidojām Noble wine.

Par jebkuriem ar projektu konkursu saistītiem jautājumiem, lūgums sazināties ar Noble Wine mārketinga projektu vadītāju Janu Ozoliņu par e–pastu jana.ozolina@noblewine.lv vai pa tālruni 28398897.

KONKURSA MĒRĶIS

Skatlogu dizaina metu konkursa mērķis ir attīstīt Noble Wine veikala skatlogus kā mākslas platformu, nodrošinot dinamisku un mainīgu veikala interjeru un eksterjeru, kā arī sniedzot jaunajiem māksliniekiem iespēju savas radošās ieceres īstenot un pozicionēt vienā no skaistākajām un aizņemtākajām Rīgas apkaimēm – Klusajā centrā.

KONKURSA DALĪBNIEKI

Piedalīties Noble Wine organizētajā skatlogu dizaina metu konkursā var ikviena persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un iesniegusi pilnvērtīgu prasīto informāciju. Tiek atbalstītas dažādas mākslas formas, īstenotas dažādās tehnikās un materiālos, kas ir izpildāmas dotajā platformā un piedāvātās autoratlīdzības ietvaros. Iespējams iesniegt arī jau realizētus mākslas projektus, kas integrējami dotajā platformā.

PROJEKTU PIETEIKUMU NOFORMĒJUMS UN SATURS

Dizaina projektus, kas aptver divu Noble Wine skatlogu noformējumu jeb mākslas projektu pozicionēšanu [skatlogu parametrus skatīt zemāk] aicinām iesniegt līdz 2024. gada 31. augustam pa e–pastu jana.ozolina@noblewine.lv. Pietekumā jāietver:

a. Projekta autora CV [īsa radošā biogrāfija];
b. Skatlogu paramatriem atbilstoša dizaina skice [izstrādāta digitāli vai ar roku];
c. Projekta nosaukums un īss idejas apraksts;
d. Izmantoto materiālu raksturojums;
e. Iepriekš īstenoto mākslas darbu portfolio [tiks uzskatīts par priekšrocību].

PROJEKTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Projektus, kas satur visu iepriekšminēto informāciju, jāiesniedz līdz 2024. gada 31. augustam.

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Iesūtītos skiču projektus vērtēs Noble Wine izveidota žūrijas komisija izpilddirektores Annas Ļogkajas vadībā, ņemot vērā šādus kritērijus:

a. Kopējais iespaids;
b. Mākslinieciskā vērtība;
c. Tehniskais izpildījums;
d. Atspoguļotās tematiksas aktualitāte;
e. Atbilstība Noble Wine vizuālajam tēlam.

Tiks vērtēti tikai tie projekti, kas iesniegti noteiktā termiņā un satur augstāk minētās prasības.

KONKURSA REZULTĀTI

Idejas, kas iegūs visaugstāko konkursa žūrijas komisijas novērtējumu, autoram tiks piešķirts grants 1500 EUR apmērā savas ieceres īstenošanai. Grants iekļauj mākslinieka autoratlīdzību un projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu nodrošināšanu. Par projekta īstenošanas termiņu konkursa organizators individuāli vienosies ar konkursa uzvarētāju.

AUTORTIESĪBAS

Īstenotais skatlogu dizains ir Noble Wine īpašums, ko uzņēmums var pozicionēt [nedeformējot to un neveicot izmaiņas], cik ilgi vēlas. Projekta autors tiek pozicionēts visos Noble Wine saziņas kanālos, un norāde ar viņa vārdu un darba nosaukumu parādās arī veikalā.

SKATLOGU PARAMETRI

Mākslas projekts jāparedz diviem Noble Wine veikala skatlogiem. Skatlogu parametri:

SKATLOGS 1
AUGSTUMS 210 cm
PLATUMS 230 cm
DZIĻUMS 60 cm

SKATLOGS 1
AUGSTUMS 210 cm
PLATUMS 230 cm
DZIĻUMS 80 cm